Uniwersytecki Ośrodek Analiz Strategicznych

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY

koordynator:

 • dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK, kierownik Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych oraz dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych;

członkowie:

 • prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor UMK w latach 2012-2020, kierownik Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 • prof. dr hab. Grzegorz Bobiński, prodziekan ds. naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki;
 • dr hab. Piotr Masłowski, prof. UMK, zastępca dyrektora Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • prof. dr hab. Piotr Roszak, profesor w Katedrze Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym;
 • prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym; kierownik Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu; przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości;
 • dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK, przewodniczący Rady Dyscypliny i Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie;
 • prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska, kierownik Katedry Mikrobiologii na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum;
 • prof. dr hab. Krzysztof Roszkowski, Prodziekan ds. badań i rozwoju na Wydziale Nauk o Zdrowiu; kierownik Katedry Onkologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum;
 • dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK, Prodziekan ds. współpracy z zagranicą na Wydziale Prawa i Administracji; kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji;
 • mgr Karolina Jarzynka, Samodzielne Stanowisko ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej;
 • mgr Natalia Proń-Nowak, kierownik Działu Spraw Pracowniczych;
 • dr Marzena Ruczyńska, zastępca kanclerza do spraw Collegium Medicum;
 • dr Bartłomiej Oleszek, kierownik Działu Promocji i Komunikacji UMK;
 • Dominik Majchrzak, student Wydziału Prawa i Administracji;
 • mgr Zofia Kurzawińska, doktorantka na Wydziale Humanistycznym;
 • dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK, kierownik Katedry Językoznawstwa Eksperymentalnego na Wydziale Humanistycznym, dyrektor Centrum Badań nad Ewolucją Języka (WH).
Uniwersytecki Ośrodek Analiz Strategicznych